Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Thị Dung

Đề tài:  Dịch tễ học phân tử của HPV lưu hành tại Hà Nội 2017 - 2018 và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 typ HPV nguy cơ cao

 

NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 07

 

NCS. LƯU THỊ DUNG -

– Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế

 

                                THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 27 tháng 5 năm 2022

                                ĐỊA ĐIỂM: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,

                    Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan