Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Khiếu Thị Thúy Ngọc - ngành Vi sinh vật học

Đề tài:  Nghiên cứu một số đặc điểm hệ gen của các chủng vi khuẩn lao đa kháng thuốc tại Việt Nam năm 2020-2021

 

NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 07

 

NCS. KHIẾU THỊ THÚY NGỌC - 

Bệnh viện Phổi Trung ương

 

                       THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2023

                       ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,

                  Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan