Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hà Thị Cẩm Vân - ngành Y tế công cộng

Đề tài:Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ y tế tuyến xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ y tế của người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc

 

NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 9 72 07 01

 

NCS. HÀ THỊ CẨM VÂN -

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

 

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2023

                     TẠI: Phòng họp (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                              Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan