Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thành Nam - chuyên ngành Y tế công cộng

Đề tài:  Thực trạng và chi phí đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2018

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 9 72 07 01

 

NCS. Đặng Thành Nam -

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

  

                             THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2022

                             TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                         Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan