Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 294 của NCS Nguyễn Anh Sơn

Đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SÂU RĂNG, VIÊM LỢI, HIỆU QUẢ CAN THIỆP Ở HỌC SINH LỚP 6 MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

CỦA NCS. NGUYỄN ANH SƠN

_ BỘ Y TẾ_

 

                                      THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 14 tháng 8 năm 2019

TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan