Các bài báo khoa học chuyên đề về HIV

Đây là các bài báo khoa học chuyên đề về HIV của Khoa HIV/AIDS Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã được đăng tải trên Tập chí Y học dự phòng năm 2016. Trân trọng gửi tới các bạn đọc quan tâm, nghiên cứu về lĩnh vực này. Dưới đây là 17 bải báo khoa học chuyên đề về HIV:

1. HIV/STI và hành vi nguy cơ trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại An Giang năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 1 - An Giang.pdf

2. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV và hành vi lây nhiễm ở nhóm nghiện chích ma túy và phụ nữ bán dâm tại tỉnh Bắc Giang năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 2 - Bac Giang.pdf

3. Thực trạng tiếp cận các dịch vụ dự phòng HIV/AIDS trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hà Nội năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 3 - Ha Noi.pdf

4. Tỷ lệ, hành vi nguy cơ và tiếp cận một số biện pháp can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trên nhóm gái mại dâm tại tỉnh Hải Dương, 2011. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 4 - Hai Duong.pdf

5. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV và độ bao phủ của các chương trình dự phòng HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm tại Hải Phòng năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 5 - Hai Phong.pdf

6. Thực trạng lây nhiễm HIV ở người tiêm chích ma túy tại thành phố Huế năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 6 - Hue.pdf

7. Hành vi nguy cơ và tiếp cận dịch vụ dự phòng HIV/AIDS trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới tại Khánh Hòa năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 7 - Khanh Hoa 1.pdf

8. Tỷ lệ nhiễm HIV và hành vi bán dâm trong nhóm nam quan hệ đồng giới tại Kiên Giang năm 2013. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 8 - Kien Giang.pdf

9. Thực trạng nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh Lai Châu năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 9 - Lai Chau.pdf

10. Chiều hướng nhiễn HIV và một số hành vi nguy cơ trong nhóm phụ nữ bán dâm tại tỉnh Nam Định. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 10 - Nam Dinh.pdf

11. Nghiên cứu hành vi nguy cơ và tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV của nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh Nghệ An năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 11 - Nghe An.pdf

12. Kỳ thị và phân biệt đối xử: Thực trạng của người nhiễm HIV tại tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây:Bai 12 - Khanh Hoa 2.pdf

13. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao và dùng chung bơm kim tiêm giảm trong nhóm tiêm chích ma túy tại Quảng Ninh năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 13 - Quang Ninh.pdf

14. Tỷ lệ nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan trong nhóm nam tiêm chích ma túy tại Gia Lai năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 14 - Gia Lai.pdf

15. Những yếu tố liên quan đến việc sử dụng bơm kim tiêm khoảng chết thấp của nhóm nghiện chích ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 15 - Tp. HCM.pdf

16. Chiều hướng nhiễm HIV và sự thay đổi một số chỉ số hành vi, thực hành phòng lây nhiễm HIV của nhóm nam nghiện chích ma túy tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2010 đến năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 16 - Da Nang.pdf

17. Tỷ lệ nhiễm HIV, hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và tiếp cận các dịch vụ về HIV/AIDS trong các nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, Số 9 (182) 2016. Nội dung chi tiết bài báo xem tại đây: Bai 17 - MAPR 2014.pdf


Các bài viết liên quan