Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 322 của NCS Lại Thu Hà

Đề tài: 

“MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY NGHE KÉM TIẾP NHẬN VÀ HIỆU QUẢ 

CAN THIỆP ĐEO MÁY TRỢ THÍNH Ở TRẺ 

DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ”

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 17

 

CỦA NCS. LẠI THU HÀ

   _BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG_

 

                               THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2022

                               ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                             Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan