Đề án tuyển sinh năm 2020

 

Tóm lược bài viết

Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Đề án Tuyển sinh Nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2020. 

Nội dung chi tiết của đề án tuyển sinh năm 2020 xem tại đây: 

DE_AN_TUYEN_SINH_2020.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan