Đào tạo Tiến sĩ

305

305

Phòng Đào tạo sau đại học, Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học thông báo Danh sách giảng viên thỉnh giảng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm học 2021-2022.
Xem thêm

291

291

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 320 của NCS Nguyễn Tài Dũng.
Xem thêm

358

358

Tên luận án: “Thực trạng suy giảm thính lực, một số yếu tố liên quan và hiệu quả dự phòng bằng bổ sung Mg-B6 ở bộ đội binh chủng tăng thiết giáp năm2017-2018” .
Xem thêm

163

163

Thông tin toàn văn luận án sau bảo vệ luận án cấp Viện của NCS Phạm Ngọc Thanh và Tạ Văn Thượng":
Xem thêm

288

288

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 319 của NCS Hoàng Hoa Sơn.
Xem thêm

545

545

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021.
Xem thêm