Tin tức nổi bật

12

12

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua vắc xin theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm. 

Xem thêm

19

19

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng vé máy bay cho cán bộ đi tham gia tập huấn, công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thuộc “Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026”, 

Xem thêm

16

16

TT ỨDKHCNYS - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu sử dụng vé máy bay khứ hồi cho cán bộ tham gia hoạt động “Điều tra đánh giá ban đầu” tại Cần Thơ thuộc dự án “Tăng cường chăm sóc liên tục người sử dụng ma túy dựa vào nhóm cộng đồng tại Việt Nam”.

Xem thêm

17

17

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức hội thảo 3 Khoá đào tạo dịch tễ học thực địa ngắn hạn 1, thuộc Dự án “ Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” tại Hà Nội, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024.

Xem thêm