Tin tức nổi bật

35

35

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kế hoạch thuê kho bảo quản các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng bằng nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2021. 

Xem thêm

37

37

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm sinh phẩm, hoá chất và vật tư tiêu hao để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện.

Xem thêm

35

35

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hộp xốp, hộp carton và bình tích lạnh phục vụ công tác bảo quản vắc xin phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình vận chuyển năm 2021.

Xem thêm

37

37

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục của công văn số 1219/VSDTTƯ-KHQT ngày 16/7/2021.

Xem thêm