Tin tức nổi bật

29

29

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng”.

Xem thêm

82

82

Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua sắm các thiết bị văn phòng phục vụ cho việc của Trung tâm.

Xem thêm

46

46

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê xe phục vụ các hoạt động về phòng chống bệnh không lây nhiễm trong tháng 10/2023. 

Xem thêm

62

62

Ngày 14/9/2023, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các chủ tịch Công đoàn Cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028 tại thành phố Đà Nẵng với gần 90 đại biểu là chủ tịch Công đoàn cơ sở trên toàn quốc tham dự.

Xem thêm