Tin tức nổi bật

35

35

Trung tâm ĐT&QLKH xin gửi Thông báo số 1 về Tổ chức Hội nghị khoa học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024, cụ thể như sau:

Xem thêm

56

56

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu thuê chỗ đặt máy chủ phục vụ cho việc quản lý số liệu cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Xem thêm

50

50

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sửa chữa thay thế ổ cứng máy chủ HP Proliant PL380 Gen 9 phục vụ cho việc cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.  

Xem thêm

194

194

Căn cứ Đề án Vị trí việc làm và nhu cầu công tác, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển dụng:

Xem thêm