Thời tiết
  Tin trong nước
Những bài viết về kỹ thuật cơ bản và ứng dụng trong phòng xét nghiệm
          Những bài viết này phục vụ cho việc tham khảo, hoạt động tự đào tạo hay đào tạo từ xa của cán bộ y tế và toàn thể bạn đọc quan tâm. 
 
          Các bạn có thể tải xuống, sắp xếp lại thứ tự các bài (theo yêu cầu logic riêng của từng người). Sau đây là 4 bài viết đầu tiên trong loạt bài của chúng tôi:
 
           1. Bài viết về "Cách sử dụng kính hiển vi điện tử quang học":
 
 
           2. Bài viết về "Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm":
 
 
           3. Bài viết về "Hướng dẫn Thực hành tốt trong phòng xét nghiệm":
 
 
           4. Bài viết về "An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm":
 
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website