Thời tiết
  Tin trong nước
Tìm hiểu pháp luật: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2014
          Ngày 14/11/2013 Chính ph đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức khác có thuê mướn lao động.
 
          Theo điều 3 của Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:
 
             -        Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I áp dụng mức lương tối thiểu chung 2.700.000 đồng/tháng.
             -        Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II áp dụng mức lương tối thiểu chung 2.400.000 đồng/tháng.
             -        Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III áp dụng mức lương tối thiểu chung 2.100.000 đồng/tháng.
             -        Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.900.000 đồng/tháng.
 
          Mức lương tối thiểu này là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương, đảm bảo mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời giờ làm việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
 
          Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/12/2013, mức lương tối thiểu vùng như trên được áp dụng từ ngày 01/01/2014. Nghị định này thay thế nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012.
 
          Chi tiết Nghị định xem tại đây: /uploads/182_2013_ND_CP.pdf
 
                                                                                                                         Đinh Thúy Hiền
                                                                                                                     Phòng Tổ chức cán bộ
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website