Thời tiết
  Tin trong nước
Bộ Y tế tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
          Ngày 4/3, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Dự thảo). Tham dự và chỉ đạo hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; TS. Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế.

          Tại hội thảo, ngoài những vấn đề chung, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến liên quan tới các lĩnh vực ngành y tế như vấn đề: bảo hiểm y tế, sức khỏe môi trường, khoa học công nghệ, y tế dự phòng... tại các điều, khoản trong Dự thảo, đặc biệt là các Điều 39, 40 và 62. Các khái niệm, cụm từ trong Dự thảo cũng được các đại biểu bàn luận sôi nổi, cân nhắc nhằm đáp ứng sự phù hợp trong điều kiện, bối cảnh hiện nay. Phát biểu kết luận tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, đóng góp ý kiến vào Dự thảo là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội. Theo Dự thảo được đưa ra, ban soạn thảo cần xem xét bổ sung một số lĩnh vực quan trọng còn thiếu, liên quan đến ngành y tế như: lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm, tài chính y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe… Bộ trưởng cũng yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị trong ngành y tế huy động trí tuệ, tâm huyết của các cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng Dự thảo để khi được ban hành là một văn bản kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong đó có sự đóng góp của ngành y tế.          
 
                                                                                                                               Anh Tuấn
                                                                                                                Nguồn Báo Sức khoẻ và Đời sống
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website