Thời tiết
  Tin trong nước
Dịch HIV ở nước ta tiếp tục xu hướng giảm
          Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, riêng trong năm 2012, cả nước phát hiện trên 14.100 trường hợp nhiễm HIV, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm HIV ở nữ giới có tốc độ gia tăng ngày càng nhanh trong những năm gần đây. Hình thái dịch HIV/AIDS có xu hướng “già hóa” trong số người nhiễm HIV được phát hiện và nguy cơ các trường hợp nhiễm mới HIV đã có sự chuyển dịch từ nhóm tuổi từ 20-29 tuổi sang nhóm tuổi 30-39.
 
          Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, dịch HIV/AIDS ở nước ta đang tiếp tục có xu hướng giảm cả về số người nhiễm, số bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo tính bền vững, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát nếu không có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả.
 
          Để duy trì tính bền vững và nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trong năm 2013, ngành y tế sẽ xây dựng một số văn bản thông tư, hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS; trình Chính phủ phê duyệt đề án “Đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS”. Bộ Y tế tiếp tục thực hiện công tác đôn đốc và hỗ trợ các tỉnh hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo phân tuyến kỹ thuật và tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật…
 
                                                                                                                                    Xuân Thủy
                                                                                                                        Nguồn Sức khoẻ và Đời sống
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website