Thời tiết
  Tin trong nước
Kế hoạch phòng, chống và giám sát trọng điểm dịch bệnh truyền nhiễm năm 2012
          “100% bệnh, dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời; 100% tỉnh, thành phố được tập huấn về giám sát, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; giảm 5-10% số mắc, chết vì bệnh truyền nhiễm lưu hành so với trung bình giai đoạn 2006-2010” - đây là những mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch phòng, chống và giám sát trọng điểm dịch bệnh truyền nhiễm năm 2012 do Bộ Y tế vừa ban hành.

          Cụ thể, đối với bệnh tay - chân - miệng: khống chế không để dịch lớn xảy ra, tỷ lệ mắc dưới 113/100.000 dân, tỷ lệ tử vong dưới 0,17/100.000 dân. Đối với dịch cúm A(H5N1) và cúm A(H1N1): khống chế không để xảy ra đại dịch cúm, tỷ lệ mắc dưới 0,0057/100.000 dân. Đới với bệnh sốt rét: khống chế không để dịch lớn xảy ra, tỷ lệ mắc dưới 0,4/1.000 dân. Đồng thời, duy trì tỷ lệ tiêm vắc-xin đạt trên 90% đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng và giám sát, phát hiện sớm không để dịch lây lan từ động vật sang người với các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

          Kế hoạch cũng nêu rõ những giải pháp cần thực hiện nhằm phòng, chống và giám sát trọng điểm dịch bệnh truyền nhiễm. Để giảm số trường hợp mắc, ngành Y tế sẽ tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp xử lý kịp thời; xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, theo các chỉ số giám sát cảnh báo để có biện pháp phòng chống dịch chủ động, trong đó tập trung vào nhóm các dịch bệnh nguy hiểm như nhóm dịch bệnh nguy cơ gây dại dịch (cúm A(H5N1), cúm A(H1N1)); nhóm dịch bệnh mới nổi (sốt xuất huyết Dengue); nhóm dịch bệnh lưu hành ở nước ta (tả, tay chân miệng, sốt rét). Ngành Y tế cũng sẽ chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm xảy ra tại địa phương để có biện pháp phòng chống, tổ chức chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch; tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch các cấp.

          Nhằm giảm số trường hợp tử vong do bệnh dịch, ngành Y tế sẽ tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, bệnh viện Trung ương điều trị các trường hợp rất nặng; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng và bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường. Mặt khác, Bộ Y tế sẽ bổ sung phác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch; trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để giảm tử vong.

                                                                                                                   Phạm Duy
                                                                                                               Nguồn t5g.org.vn
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website