Thời tiết
  Tin trong nước
Thay đổi mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01-01-2012
          Từ ngày 1-1-2012, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với năm 2011. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH.
 
          Theo Điều 42 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia BHXH bắt buộc thực hiện mức đóng BHXH như sau:
 
          Người lao động đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH (năm 2011 là 6%); người sử dụng lao động đóng bằng 17% (năm 2011 là 16%).
 
          Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 24% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).
 
                                                                                                                             Lan Phương
                                                                                                                       Phòng Tổ chức cán bộ
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website