Thời tiết
  Tin quốc tế
Cập nhật tình hình bệnh tay chân miệng khu vực Tây Thái Bình Dương
          Năm 2013, Hong Kong, Trung Quốc, Macao, Nhật Bản, Hàn Quốc đều ghi nhận số ca mắc cao hơn so với cùng kỳ 2012. Về chiều hướng của dịch trong thời gian gần đây, theo tính chất mùa, Trung Quốc, Macao, Nhật Bản có xu hướng tăng, trong khi đó số mắc tại Hong Kong, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam có xu hướng giảm.

 
 

Xu hướng gần đây**

Số ca báo cáo cộng dồn*

So sánh 2013/2012

2013

2012

Trung Quốc

907.470

1.271.535

0,7

Hong Kong*1

643

324

2

Macao

1.397

1.204

1,2

Nhật Bản*2

105.568

21.992

4,8

Hàn Quốc*3

6,5

4,3

1,5

Singapore

13.472

28.636

0,5

Việt Nam

40.429

 
          * Hệ thống báo cáo TCM giữa các quốc gia có sự khác biệt lớn và sự thay đổi trong hệ thống giám sát theo thời gian không được thể hiện trong bảng này. Số ca mắc của 2013 được so sánh với cùng kỳ 2012.
          ** Xu hướng gần đây dựa trên số liệu trung bình trong vòng 3 tuần gần đây đối với các quốc gia báo cáo số liệu theo tuần hoặc số liệu tháng gần nhất đối với quốc gia báo cáo số liệu theo tháng.
 
          *1 Số liệu của Hong Kong là số ca nhập viện được báo cáo trong hệ thống giám sát trọng điểm tại bệnh viện.
          *2 Số liệu của Nhật Bản là số ca được báo cáo từ các điểm giám sát trọng điểm.
          *3 Số liệu của Hàn Quốc và số ca mắc/1.000 bệnh nhân ngoại trú được báo cáo từ các điểm giám sát trọng điểm.
 
          Trung Quốc: Số mắc theo tháng có xu hướng tăng từ tháng 5/2013 (mắc 255.512; chết 46) đến tháng 6/2013 (mắc 301.116; chết 53). Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 6/2013: 907.470 ca mắc; 188 ca tử vong.
 
          Hong Kong: Số liệu dựa trên hệ thống giám sát trọng điểm. Trong 3 tuần gần đây, số ca nhập viện, điều trị ngoại trú và số đến khám đều tăng. Trong tuần từ 21 - 27/7/2013, 42 ca điều trị TCM nội trú (so sánh với 8 ca cùng kỳ 2012) đã được ghi nhận.
 
          Macao: Số mắc theo tuần có chiều hướng tăng trong 3 tuần gần đây. Từ 22 - 28/7/2013, ghi nhận 43 ca mắc so sánh với 26 ca cùng kỳ 2012. Số mắc cộng dồn đến hết 28/7/2013 là 1.397 ca.
 
          Nhật Bản: Số liệu dựa trên hệ thống giám sát trọng điểm. Số mắc theo tuần có chiều hướng tăng trong 3 tuần gần đây. Ghi nhận 25.455 ca mắc (8.09 ca/điểm giám sát) từ 15 - 21/7/2013 so sánh với 3.044 ca cùng kỳ 2012. Số mắc cộng dồn đến hết 21/7/2013 là 105.568 ca.
 
          Hàn Quốc: Số liệu dựa trên hệ thống giám sát trọng điểm. Số mắc theo tuần có chiều hướng giảm trong 3 tuần gần đây; 14,4 ca TCM/1.000 ca bệnh ngoại trú trong tuần từ 14 - 20/7/2013. Số mắc trung bình đến hết 20/7/2013 là 6,5 ca TCM/1.000 ca đến khám.
 
          Singapore: Số mắc theo tuần có chiều hướng giảm trong 3 tuần gần đây; từ 14-20/7/2013 ghi nhận 590 ca mắc so sánh với 871 ca cùng kỳ 2012. Số mắc cộng dồn đến hết 20/7/2013 là 13.472 ca.
 
          Việt Nam: Số mắc tuần từ 8 - 14/7/2013 là 1.188 ca so sánh với 1.223 ca cùng kỳ 2012. Số mắc cộng dồn đến hết 14/7/2013 là 40.429 ca.
 
                                                                                                      Phạm Thị Cẩm Hà 
                                                                    Dịch theo http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/HFMD/en/

 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website