Thời tiết
  Tin trong Viện
Chúc mừng các tân Giáo sư, phó Giáo sư của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương năm 2012
          Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước vừa chính thức công nhận 42 tân Giáo sư, 427 phó Giáo sư năm 2012. Trong đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vinh dự được công nhận 02 Giáo sư bao gồm: GS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng và GS.TS Đặng Đức Anh - Phó Viện trưởng; 01 phó Giáo sư là PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Trưởng khoa Vi rút. Đây không chỉ là niềm vinh dự của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mà của cả ngành Y tế Dự phòng của Việt Nam. Cả 03 nhà khoa học của Viện được công nhận năm nay đều là những nhà nghiên cứu hàng đầu của cả nước về lĩnh vực Dịch tễ học và Vi sinh y học, Miễn dịch học. Các nhà khoa học này đã có rất nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín bậc nhất như Nature, New England Journal of Medicine, the Lancet, JAMA, Emerging Infectious Diseases và các tạp chí PLOS... Đã chủ biên và biên soạn nhiều sách chuyên khảo, giáo trình phục vụ công tác đào tạo sau đại học và đào tạo lại cho hệ thống Y tế dự phòng của Việt Nam.
 


Các tân Giáo sư, phó Giáo sư của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương năm 2012


GS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương


GS.TS Đặng Đức Anh - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương


PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Trưởng khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

          Theo tra cứu từ nguồn Scopus và Viện thông tin khoa học (ISI-Institute of Scientific Information) cả 3 nhà khoa học của Viện đều là những người có số lượng công trình công bố hàng đầu của Việt Nam về vi sinh y học, trong đó có rất nhiều công trình công bố có chất lượng cao, được thể hiện qua số lượt trích dẫn của các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

          Dưới đây là tóm tắt thành tích công bố quốc tế của 3 nhà khoa học được vinh danh học hàm năm nay:
 
 

GS, PGS của Viện VSDTTƯ được công nhận năm 2012

Nguồn

Công trình công bố

Lượt trích dẫn

Lượt trích dẫn trung bình/tài liệu

Chỉ số H

GS. Nguyễn Trần Hiển

(Hien, N.T., Nguyen, H.T., Nguyen, T.H.)

ISI

 57

1173

20,58

13

Scopus

    47

1733

36,87

14

GS. Đặng Đức Anh

(Anh, D.D., Dang D.A.)

ISI

 59

891

15,1

15

Scopus

    52

827

15,9

15

PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai

(Mai, L.Q., Le, Q.M., Le, M.Q., Le, M.T.Q., Mai L.T.Q.)

ISI

 52

1496

28,77

16

Scopus

    45

1378

30,62

16

                          Nguồn: ISI và Scopus.
                                                                                                                                  TS. Trần Quang Huy
                                                                                                                                 Ảnh: Lương Minh Tân
                                                                                                                                          Khoa Vi rút
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website