Thời tiết
  Thư viện: Thư mục Sách
Danh sách các loại sách tiếng việt

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nơi xuất bản

Năm

Số lượng

1

Các văn bản hiện hành về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động (I, IV)

Thống kê

2

Từ điển Bách khoa Việt nam, 1,2

Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa

Từ điển bách khoa

2002

4

3

Số liệu thống kê kinh tế XHVN 1995-2000

Tổng cục thống kê, Vụ Tổng hợp thông tin

Thống kê

2000

4

Niên giám 1999, 2000

Chính phủ nước CHXHCNVN

Chính trị Quốc gia

2001

2

5

Hội nghị khoa học kinh tế Việt nam. Tập 1

Chính trị Quốc gia

2002

1

6

Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ-công chức 1,2

Ban tổ chức cán bộ Chính phủ

Thống kê

2002

1

7

Kết quả dự báo dân số cho cả nước các vùng địa lý - kinh tế và 61 tỉnh/thành phố VN, 1999-2024

Tổng cục Thống kê dự án VIE/97/P14

Thống kê

2001

1

8

Các qui định pháp luật về hợp đồng kinh tế và mẫu hợp đồng

Lao động xã hội

2002

1

9

Niên giám 2001

Chính trị Quốc gia

2002

1

10

Văn bản pháp qui về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp. Tập VIII

Tài chính

2002

2

11

Tên các nước và các địa danh trên thế giới

Việt Anh, Quang Hùng

Đà nẵng

2002

1

12

Quản trị hành vi tổ chức

Paul Hersey, Ken Blanc Hard

Thống kê

2002

1

13

Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Nhiệm kỳ 2002-2007

Thông tấn

2002

1

14

Quản lý môi trường

Nguyễn Đức Khiển

Lao động xã hội

2002

1

15

Những điều cần biết về chế độ tiền lương hiện hành

Nguyễn Xuân

Lao động

2002

1

16

Các văn bản pháp luật về bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Lao động xã hội

2002

2

17

Công tác hành chính - văn phòng trong cơ quan nhà nước

Tạ Hữu Ánh

Chính trị Quốc gia

2002

1

18

Giám đốc và những qui định cần biết

Thống kê

1999

1

19

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về nhà ở và đất đai

Lê Hoàng (sưu tầm và tuyển chọn)

Lao động xã hội

2002

1

20

Hướng dẫn khai thác và sử dụng Internet

Trần Quang Minh, Hải Yến

Thống kê

2002

1

21

Internet và kinh doanh trên mạng

Trần Văn Minh, Quốc Bình

Thống kê

2000

1

22

Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước

Tô Tử Hạ

Lao động

2002

1

23

Những văn bản hướng dẫn mới thi hành luật doanh nghiệp

Lao động

2002

1

24

Hướng dẫn sử dụng office XP

Quang Minh, Ngọc Huyền

Thống kê

2002

25

Tìm hiểu bộ luật lao động bổ sung - sửa đổi năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thống kê

2002

1

26

Hướng dẫn tự học nhanh Photoshop 6.0 bằng hình

Quang Huy

Thống kê

2002

1

27

Hướng dẫn khai thác và sử dụng Windown XP

Thống kê

2002

1

28

Danh mục các dự án đầu tư ở Việt nam đến năm 2010

Thống kê

2002

1

29

Hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật về TC-ĐL-CL

Chính trị Quốc gia

2002

5

30

Tổng quan qui hoạch phát triển - kinh tế xã hội Việt nam. Tập 1,2

Chính trị Quốc gia

2002

1

31

Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt nam 1999. Kết quả điều tra toàn bộ

Thống kê

2001

2

32

Những văn bản mới hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

Đào Thanh Hải

Lao động

2003

2

33

Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi và bổ sung

Bộ Tài chính- Tổng cục Thống kê

2002

1

34

Những văn bản pháp luật mới về chế độ bảo hiểm xã hội

Hải Đăng

Thống kê

2

35

Việt nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính (1945-2002)

Nguyễn Quang Ân. Trung tâm KHXH và NV. Viện Sử học

Thông tấn

2003

1

36

Tiềm năng Việt nam thế kỷ 21. Tập I, II

Thế giới

2002

37

217 Quốc gia và lãnh thổ trên thế giới

Nguyễn Quán

Thế giới

2003

1

38

Hỏi- đáp hướng dẫn thực hiện chính sách mới về ưu đãi, khuyến khích đầu tư và các lĩnh vực khác

Đinh Tích Mịch

Thống kê

1

39

Đời đời tổ quốc ghi công

Quân đội nhân dân

2003

1

40

Anh Hùng thời đại Hồ Chí Minh. Những tập thể anh hùng

Quân đội nhân dân

2002

1

41

Đảng cộng sản Việt nam với công cuộc đổi mới đất nước

Quân đội nhân dân

2003

1

42

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Quân đội nhân dân

2003

1

43

Xây dựng Đảng rèn luyện Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Quân đội nhân dân

2003

1

44

Sự nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh

Quân đội nhân dân

2002

1

45

Ngành Y tế Việt nam vững bước vào thế kỷ 21

Y học

2002

2

46

Bách khoa thư. Các nền văn hoá thế giới

Văn Hoá thông tin

2003

1

47

Hệ thống các văn bản pháp luật về y tế

Chính trị Quốc gia

2003

1

48

Việt nam. Những thay đổi địa danh và thế giới (1945-2002)

Thông tấn

2003

1

49

Kỷ yếu pháp quy về y tế năm 2001

Bộ Y tế

2001

1

50

Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hoá thế giới. Tập 1,2

Văn nghệ TP.HCM

2002

2

51

Từ điển miễn dịch học lâm sàng

K.W.Pondman, E.P.wright, Vũ Tân Trào

Khoa học và kỹ thuật

1989

52

Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm

Phạm Văn Sổ, Bùi Như Thuận

Khoa học và kỹ thuật

1975

1

53

Virút học

70

V.M.Đanôp, S.I.Gaidamovich

1977

1

54

Miễn dịch học lâm sàng

J.L.Turk

Y học

1975

55

Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở người. III

Đỗ Dương Thái và tập thể bộ môn ký sinh trùng

Y học

1975

1

56

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh vật học

Hoàng Thuỷ Long

Văn hoá

1975

57

Thường quy kỹ thuật dùng cho các trạm vệ sinh phòng dịch

Viện Vệ sinh dịch tễ học

Y học và thể dục thể thao

1991

58

Kỹ thuật xét nghiệm sinh hoá lâm sàng

Nguyễn Trung Chính

Y học

1974

59

Huyết học. Tập 1

Khoa huyết học và truyền máu bệnh viện Bạch Mai

Y học

1978

60

Miễn dịch học. Text book of Immunology

Đặng Đức Trạch, Nguyễn Đình Hường, Phạm Mạnh Hùng

Khoa học Kỹ thuật

1987

61

Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt nam

Trần Ngữ Phương

Khoa học Kỹ thuật

1970

62

Sinh học

Đặng Văn Ngữ, Ngô Gia Trạch, Trịnh Văn Bảo, Phạm Văn Hùng

Y học

1971

63

Nguyên lý sinh học của năng suất động vật

J.Hammond, I.Johasson, F.Haring

Khoa học Kỹ thuật

1975

1

64

Những họ thực vật có hoa

J.Hutchinson

Khoa học Kỹ thuật

1975

65

Phát triển sự nghiệp y tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Đỗ Nguyên Phương

Y học

1996

66

Hỏi đáp pháp luật về phòng chống HIV/AIDS

Bộ Y tế

2002

67

Chẩn đoán và điều trị chứng đau đầu

Vũ Quang Bích

Y học

1989

1

68

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ sức khoẻ

Học Viện Chính trị QGHCM

1997

1

69

Sơ lược lịch sử y tế Việt nam. Tập 1

Bộ Y tế

Chính trị Quốc gia

1999

1

70

Một số vấn đề xây dựng ngành y tế phát triển ở Việt nam

Y học

1998

1

71

Giáo trình kinh tế chính trị Mac - Lê nin

Hội đồng trung ương

Chính trị Quốc gia

1997

1

72

Helicobacter polori và bệnh viêm, loét dạ dày tá tràng

Phùng Đắc Cam, Nguyễn Thái Sơn

Y học

2005

10

73

Bệnh tiêu chảy

Phùng Đắc Cam

Y học

2003

10

74

Vibrio cholerae và bệnh dịch tả

Phùng Đắc Cam

Y học

2002

20

75

Thực phẩm, thực phẩm chức năng an toàn và sức khoẻ bền vững

Phan Thị Kim, Bùi Minh Đức

Y học

2003

1

76

Mấy vấn đề dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp

Hà Huy Khôi

Y học

2002

1

77

Hiển vi điện tử truyền qua

Nguyễn Kim Giao

Đại học Quốc gia

2004

5

78

Những văn bản pháp luật về quản lý hành chính Nhà nước

Công an nhân dân

79

Mại dâm, ma tuý cờ bạc, tội phạm thời hiện đại

Công an nhân dân

2003

2

80

Các văn bản pháp luật hiện hành về chế độ bồi dưỡng trợ cấp, phụ cấp xã hội

Lao động xã hội

2004

1

81

Người bệnh đái tháo đường cần biết

Tạ Văn Bình

Y học

2004

1

82

Epidemiology, clinical aspects, treatment, prvention and control

Ministry of health

Medical publishing house

2003

1

83

Lâm sàng điều trị bệnh sốt duenge và sốt xuất huyết duenge

Lê Đăng Hà

Bộ y tế

2002

1

84

Hướng dẫn sử dụng các xét nghiệm sinh hoá

Vũ Đình Vinh

Y học

1998

1

85

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Giáo dục và nâng cao chất lượng Đảng viên trong thời đại Hồ Chí Minh

Lao động xã hội

2005

1

86

Trị giá tính thuế theo Gatt-WTO doanh nghiệp Việt nam thời hội nhập

Văn Hoá thông tin

1

1

87

WTO thương mại đầu tư Việt nam trong tiến trình hội nhập

Bộ Thương Mại

1

1

88

Số liệu thống kê Việt nam thế kỷ XX

Thống kê

2004

1

89

Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Y học

2006

1

90

Tư liệu kinh tế xã hội 671 tỉnh, huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh Việt nam

Thống kê

2006

1

91

Những ứng dụng mới nhất của laze

Nguyễn Hữu Tâm

Khoa học kỹ thuật

2005

1

92

Công nghệ nano. Hiện trạng, thách thức và những siêu ý tưởng

Nguyễn Hữu Tâm

Khoa học kỹ thuật

2004

1

93

Einstein với khoa học và công nghệ hiện đại

Lê Minh Triết

Khoa học kỹ thuật

2004

1

 
Tin tiếp theo


Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website