Thời tiết
  Thư viện: Thư mục Sách
Sách mới về Dịch tễ và Bệnh truyền nhiễm
          Dự án Caried (Canada - Châu Á) về kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nổi trội hỗ trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương các tài liệu có tên sau: (tham khảo tại Thư viện của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương)

1.     David L. Heymann. Control of communicable diseases manual. American Public Health Association, 2008.

2.     Ross C. Brownson, Diana B. Petitti. Applied epidemiology. Oxford university press, 2006.

3.     Michael B. Gregg. Field Epidemiology. Oxford university press, 2008.

4.     John M. Last. Adictionary of epidemiology. Oxford university press, 2001.

5.     M.A. Connolly. Communicable diseases control in emergencies. A field manual.World health Organization.
 
 
Tin tiếp theoHội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website