Thời tiết
  Thông báo
Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 31 năm 2011
          Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 31 năm 2011 như sau:
     I. CÁC CHUYÊN NGÀNH, MÃ SỐ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
 

Số TT

Chuyên ngành

Mã số

1

Dịch tễ học

62 72 70 01

2

Dinh dưỡng Tiết chế

62 72 73 10

3

Sức khoẻ nghề nghiệp

62 72 73 05

4

Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

62 72 73 15

5

Vi khuẩn học

62 72 68 01

6

Vi rút học

62 72 68 05

7

Y tế công cộng

62 72 76 01

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 18

     II.  ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

     1.  Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành tuyển sinh,tốt nghiệp loại khá trở lên:

           + Hệ tập trung: 4 năm    
           + Hệ không tập trung: 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

      2.  
Thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng, phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành tuyển sinh:
           + Hệ tập trung: 3 năm
           + Hệ không tập trung: 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo

      3. 
Thí sinh có bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành tuyển sinh:
           + Hệ tập trung: 3 năm                                                           
           + Hệ không tập trung: 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

     III.   
HÌNH THỨC TUYỂN:

                -    Xét tuyển hồ sơ.

                -    Thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn của chuyên ngành đăng ký.
 

      IV.     ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

     1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố: Thí sinh cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

     1.1. Thí sinh có bằng thạc sỹ hoặc bằng bác sỹ chuyên khoa cấp 2:

a) Có bằng thạc sỹ hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa cấp 2 đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần và đã có ít nhất một bài báo công bố phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

b) Có bằng thạc sỹ hoặc bằng bác sỹ chuyên khoa cấp 2 chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất hai bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

     1.2. Đối với các thí sinh chưa có bằng thạc sỹ hoặc bác sỹ chuyên khoa II không yêu cầu bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

     2. Có bài luận về dự định nghiên cứu.

     3. Có đề cương nghiên cứu.

     4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh.
     5.     Điều kiện thâm niên công tác: Thí sinh cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển). Riêng các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi có thể tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
     6.     Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

            + Đạt trình độ C trở lên đối với một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

            + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

            + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

            + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung không qua phiên dịch.

            + Có chứng chỉ TOEFL ITP 400 điểm, iBT 32 hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên.

            + Có chứng chỉ ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 400 điểm, TOEIC iBT 32 hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên.

     7.     Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

     8.     Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

     9.     Đối tượng ưu tiên:

       a) Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

             - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

             - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

             - Người thuộc dân tộc thiểu số.

             - Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban dân tộc và miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

       b) Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm một điểm (thang điểm 10) cho tổng số điểm. Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

     V.    LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

              -   Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

              -   Lệ phí tiếp nhận và xử lý hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thí sinh.

              -   Lệ phí hội đồng xét tuyển và đánh giá bài luận sẽ thông báo sau.
 
     VI. THỜI GIAN XÉT TUYỂN:

              - Nhận hồ sơ dự tuyển: từ 15/4/2011 đến ngày 15/7/2011 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).

              - Dự kiến xét tuyển vào tháng 8 năm 2011.

              - Dự kiến thời gian công bố kết quả: trong vòng 1 tháng kể từ ngày tổ chức xét tuyển.
 

     VII.    HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì hồ sơ A4, các giấy tờ trong túi hồ sơ xếp theo thứ tự sau đây:

     1. Phiếu đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu).

     2. Bản sao có công chứng các bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ, bảng điểm thạc sĩ; bằng chuyên khoa cấp 2, bảng điểm chuyên khoa cấp 2; các minh chứng về trình độ ngoại ngữ.

     3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan quản lý, hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (theo mẫu, có dán ảnh).

     4. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của cơ quan quản lý hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp.

     5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

     6. Bản sao có công chứng các Quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận thâm niên công tác của cơ quan quản lý.

     7. Bản chụp các bài báo có liên quan (gồm: trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo).

     8. Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu).

     9. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

    10. Hai thư giới thiệu của các nhà khoa học (theo mẫu).

    11. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên và các giấy tờ hồ sơ liên quan khác (nếu có).

    12. 01 ảnh mới chụp cỡ 3x4 để trong phong bì ghi rõ tên và địa chỉ người nhận.

Hồ sơ không đầy đủ thủ tục giấy tờ trên sẽ không được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt. Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, công trình công bố sau khi dự tuyển.

Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại nếu thí sinh không tham gia dự tuyển.

     VIII.      ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

Phòng Đào tạo Sau đại học-Khoa Đào tạo và Quản lý khoa học–Viện VSDTTƯ

Số 1 Yersin – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội

ĐT: (04)38.211.631                               Fax: (04) 39.726.000

Website: http://www.nihe.org.vn/

         Kính đề nghị các Cơ quan thông báo nội dung xét tuyển nghiên cứu sinh khoá 31- năm 2011 cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ y tế có nguyện vọng hoàn tất thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời hạn.
 
         Nội dung chi tiết công văn thông báo tuyển sinh NCS tiến sĩ khóa 31 năm 2011:
 
                       /uploads/Thong bao TS 2011.doc
 
         Các biểu mẫu download tại đây:
 
              - Mẫu 1: Phiếu đăng ký dự tuyển NCS năm 2011: /uploads/Mau 1 Phieu dang ky du tuyen.doc        
     
              - Mẫu 2: Sơ yếu lý lịch: /uploads/Mau 2 So yeu ly lich.doc
 
              - Mẫu 3: Bài luận về dự định nghiên cứu: /uploads/Mau 3 Bai luan.doc
 
              - Mẫu 4: Đề cương nghiên cứu: /uploads/Mau 4 De cuong nghien cuu.doc
 
              - Mẫu 5: Thư giới thiệu ứng viên dự xét tuyển nghiên cứu sinh: /uploads/Mau 5 Thu gioi thieu.doc  
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website