Thời tiết
  Kiểm chuẩn thiết bị
Các mẫu phiếu yêu cầu Hiệu chuẩn và Thử nghiệm
          Phòng Kiểm chuẩn thiết bị, Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng xin gửi tới các đơn vị mẫu phiếu yêu cầu Hiệu chuẩn và Thử nghiệm để các đơn vị có nhu cầu Hiệu chuẩn và Thử nghiệm thiết bị sử dụng đúng mẫu phiếu yêu cầu. Các đơn vị download mẫu phiếu tại đây:
 
          - Phiếu yêu cầu hiệu chuẩn Micropipet:
 
                            /uploads/BM 4.04.01 Phieu yeu cau hieu chuan_2_0.doc
 
           - Phiếu yêu cầu thử nghiệm nồi hấp tiệt trùng:
 
                            /uploads/BM 4.04.02 Phieu yeu cau thu nghiem noi hap tiet trung_2_0.doc
 
           - Phiếu yêu cầu thử nghiệm tủ an toàn sinh học:
 
                            /uploads/BM 4.04.03 Phieu yeu cau thu nghiem tu an toan sinh hoc_2_0.doc
 
 
Tin tiếp theo
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website