Thời tiết
  Hợp tác quốc tế
Hội nghị trực tuyến giữa Ban điều hành dự án "Hợp tác nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới và tái xuất hiện tại Việt Nam" và Viện Y học Nhiệt đới, Đại học Nagasaki Nhật Bản
          Hội nghị trực tuyến (Video Conference) giữa Ban điều hành dự án "Hợp tác nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới và tái xuất hiện tại Việt Nam: Nâng cao năng lực nghiên cứu, giai đoạn II" và Viện Y học Nhiệt đới, Đại học Nagasaki Nhật Bản.
 
          1. Thời gian: từ 11h00 đến 12h00 ngày 10/1/2013 và ngày 15/1/2013.
 
          2. Địa điểm: Phòng 314, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
 
          3. Nội dung:

          - Ngày 10/1: Họp trù bị cho cuộc họp ban chỉ đạo giữa Dự án "Hợp tác nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới và tái xuất hiện tại Việt Nam: Nâng cao năng lực nghiên cứu, giai đoạn II" và Viện y học nhiệt đới, đại học Nagasaki tại Nhật Bản.

          Nội dung bàn bạc:

                 1) Hội thảo nghiên cứu khoa học Á Phi năm 2013.

                 2) Hội thảo cho người Nhật sống tại Việt Nam vào tháng 2/2013.

           - Ngày 15/1: Họp ban chỉ đạo giữa dự án "Hợp tác nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới và tái xuất hiện tại Việt Nam: Nâng cao năng lực nghiên cứu, giai đoạn II" và Viện y học nhiệt đới, Đại học Nagasaki tại Nhật Bản.

          Nội dung bàn bạc:

                 1) Hội thảo nghiên cứu khoa học Á Phi năm 2013.


                 2) Hội thảo cho người Nhật sống tại Việt Nam vào tháng 2/2013.
 
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website