Thời tiết
  Hợp tác quốc tế
Các đối tác quốc tế hợp tác với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2012
          Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã hợp tác thực hiện tổng số 36 dự án, chương trình với các đối tác quốc tế trong năm 2012.
 
          Trong đó, có 9 dự án hợp tác trực tiếp với các chính phủ nước ngoài, bao gồm chính phủ Nhật Bản, Luxembourg, Ai len, Na uy, Đan Mạch, Nga, Pháp, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Các dự án còn lại hợp tác với các tổ chức quốc tế, các viện, trường đại học và các tổ chức phi chính phủ trên thế giới.
 
          Danh sách các đối tác hợp tác quốc tế với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương năm 2012 cụ thể như sau:

     1.    HỢP TÁC VỚI CÁC CHÍNH PHỦ

 


Nhật Bản


Luxembourg


Ai len


Na uy


Đan Mạch


Nga


Pháp


Hoa Kỳ


Hàn Quốc

     2.    HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Quỹ Nhi đồng liên hợp Quốc (UNICEF)

Viện Sức khỏe Hoa Kỳ (NIH)

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Ngân hàng Phát triển Cchâu á (ADB)

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)

Viện Vắc xin Quốc tế (IVI)

Viện các Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID)

Viện Pasteur Paris, Pháp

Viện Nghiên cứu Ung thư, Đức

ĐH Dublin, Ailen

ĐH California, Los Angeles (UCLA)

ĐH Quốc gia DUKE, Singapore

ĐH Oxford, Anh

ĐH Nagasaki, Nhật Bản 

ĐH Montpellier 2, Pháp

ĐH Queensland, Úc

ĐH Mahidol, Thái LanViện Phát triển Nghiên cứu, Pháp (IRD)

Tổ chức Sức khỏe gia đình Quốc tế (FHI360)

Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu dân sự Mỹ (CRDF)

Tổ chức Liên minh Vắc xin toàn cầu và Tiêm chủng (GAVI)

Tổ chức Y tế Dự phòng (AMP)

Chương trình Ứng dụng Kỹ thuật phù hợp trong Y tế (PATH)

Quỹ Henry Jackson (HJF)

Viện Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường Hà Lan (RIVM)

Hiệp Hội các Viện Y tế Công cộng (IANPHI)

Tổ chức Atlantic Philanthropies (AP)

Quỹ Phòng AIDS Nhật Bản (JFAP)

Công ty GlaxoSmithKline (GSK)

                                                                                                                                  Tổng hợp bởi
                                                                                                                         Phòng Hợp tác Quốc tế
                                                                                                                    Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website