Thời tiết
  Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Cơ sở
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2012
          Các cán bộ quan tâm xem chi tiết tại đây hoặc tại http://www.hdcdgsnn.gov.vn/ 
 
 
LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH
GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 50/HĐCDGSNN, ngày 15/5/2012 của HĐCDGSNN)
  

Ngày tháng
 
 
Nội dung công việc
 
 

15/5

Thông báo về đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012.

15/6

Hạn cuối cùng ứng viênghi tên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2012tại cơ sở giáo dục đại học.

15/6

Hạn cuối cùng các cơ sở giáo dục đại học gửi Văn phòng HĐCDGSNN: công văn và hồ sơ đề nghị thành lập HĐCDGS Cơ sở.

Trước 20/6

Chủ tịch HĐCDGSNN ký Quyết định thành lập HĐCDGS Cơ sở.

20-27/6

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

10/7

Hạn cuối cùng ứng viên nộp cho Văn phòng HĐCDGSNN Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012 (nộp trực tiếp tại Văn phòng hoặc gửi qua bưu điện). Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Riêng các ứng viên thuộc đơn vị nơi không có HĐCDGS Cơ sở nộp thêm: đơn (theo mẫu) ghi rõ nguyện vọng xin nộp hồ sơ và xét ở HĐCDGS Cơ sở nào.

20/7

Hạn cuối cùng HĐCDGSNN giới thiệu ứng viên của đơn vị nơi không có HĐCDGS Cơ sở và giảng viên thỉnh giảng về các HĐCDGS Cơ sở.

30/7

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS tại HĐCDGS Cơ sở.

01/8-20/8

Các HĐCDGS Cơ sở xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS.

30/8

Hạn cuối cùng HĐCDGS Cơ sở chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN:
- Tài liệu và hồ sơ của ứng viên đã được HĐCDGS Cơ sở đề nghị HĐCDGSNN xét tiếp;
- Công văn của các Bộ và Cơ quan ngang Bộ về danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

30/8-10/9

Văn phòng HĐCDGSNN xem xét tài liệu từ các HĐCDGS Cơ sở chuyển đến và bàn giao hồ sơ của các ứng viên cho các HĐCDGS ngành, liên ngành.

10/9-20/9

Các HĐCDGS ngành, liên ngành xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

30/9

Hạn cuối cùng các HĐCDGS ngành, liên ngành chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN:
- Báo cáo và các tài liệu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2012;
- Toàn bộ hồ sơ của các ứng viên.

10/10-30/10

HĐCDGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

10/11-20/11

Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website