Thời tiết
  Giới thiệu
Giới thiệu về Tạp chí Y học dự phòng
     I. GIỚI THIỆU TẠP CHÍ Y HỌC DỰ PHÒNG
 
          Tạp chí Y học dự phòng (Vietnam Journal of Preventive Medicine-VJPM) là Diễn đàn khoa học chính thức của Hội Y học dự phòng Việt Nam, ra đời từ năm 1992. Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đánh giá là một trong những tạp chí khoa học hàng đầu xuất bản trong nước. Đây là tạp chí có bình duyệt (peer-reviewed journal), công bố những công trình nghiên cứu gốc (original papers), bài tổng quan (reviews), bài bình luận (commentary), bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện (Communication/News & Events/Book review) liên quan đến tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến chính sách, giáo dục, thực hành trong y học dự phòng và y tế công cộng.
 
                ·    Số phát hành:  6 số/năm (không bao gồm các số phụ bản và chuyên đề).
                ·    Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt (có tóm tắt bằng tiếng Anh).  
                   

Tổng biên tập: GS.TS Đặng Đức Anh
Phó Tổng biên tập: GS.TS Phạm Ngọc Đính

BAN BIÊN TẬP                                 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 

GS.TS Hoàng Thủy Long

Chủ tịch: GS.TS Hoàng Thủy Long

GS.TS Nguyễn Thị Kê

Các ủy viên:

GS.TS Phùng Đắc Cam

TS. Nguyễn Duy Bảo

GS.TS Nguyễn Công Khẩn

PGS.TS Đỗ Văn Dũng

GS.TS Nguyễn Trần Hiển

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng

PGS.TS Nguyễn Khắc Hải

GS.TS Trương Việt Dũng

PGS.TS Nguyễn Thanh Long

GS.TS Đặng Tuấn Đạt

GS.TS Vũ Sinh Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

PGS.TS Phan Thị Ngà

PGS.TS Đoàn Huy Hậu

ThS. Bùi Đức Thắng

PGS.TS Đỗ Sỹ Hiển

TS. Thẩm Chí Dũng

GS.TS Lê Văn Hiệp

PGS.TS Nguyễn Thúy Hoa

THƯ KÝ TÒA SOẠN

PGS.TS Lê Thị Hợp

TS. Trần Quang Huy

PGS.TS Phan Lê Thanh Hương

CN. Nguyễn Thu Hương

PGS.TS Lê Quỳnh Mai

PGS.TS Nguyễn Bình Minh

GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên

PGS.TS Trần Anh Tuấn

PGS.TS Vũ Tân Trào

TS. Nguyễn Anh Tuấn

PGS.TS Lê Danh Tuyên

GS.TSKH Nguyễn Thu Vân

PGS.TS Nguyễn Thu Yến

             
     II. GIỚI THIỆU THỂ LỆ GỬI BÀI
 
         Các yêu cầu về bài gửi đăng trên Tạp chí Y học dự phòng:

        1. Bài gửi đăng tạp chí là bài chưa đăng ở một tạp chí khác.

        2. Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo được nhận đăng tối đa là hai bài trong một số.
 
        3. Có tên tác giả, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại của tác giả được ghi ở dòng cuối của trang đầu bài báo.
 
        4. Bài gửi đăng gồm một bản in và một bản điện tử, sử dụng bảng mã Unicode: TCVN 6909:2001 (Kiểu chữ Times New Roman), khổ A4, cỡ chữ 12, khoảng cách giữa các dòng là 1.5, lề mỗi chiều để 3 cm (1 inch). Bài gửi đăng không quá 6 trang kể cả tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng Tiếng Anh.
 
        5. Trình tự các mục trong bài:
             - Tên bài.
             - Tên tác giả, tên cơ quan công tác.
             - Tóm tắt tiếng Việt khoảng 200 từ, từ khoá (ít nhất là 3-4 từ ).
             - Toàn bài gồm 5 mục sau: Đặt vấn đề (bao gồm cả Mục tiêu nghiên cứu); Phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận và Kết luận.
             - Tài liệu tham khảo.         
             - Tóm tắt tiếng Anh (tên bài, tên tác giả và cơ quan công tác, nội dung như phần tóm tắt Tiếng Việt).
 
        6. Bảng số, biểu đồ, hình ảnh trong bài gửi đăng tối đa là 5.
                Nên để số cột trong một bảng tối đa là 6 cột.
 
        7. Tài liệu tham khảo:
            - Để thứ tự tài liệu tham khảo theo thứ tự trích dẫn trong bài báo.
            - Trong bài viết, chỉ rõ tài liệu tham khảo bằng cách đánh số, các chữ số được viết trong ngoặc đơn (ví dụ: Hải Phòng [1] ).
            - Tài liệu tham khảo không quá 8 tài liệu.
            - Tài liệu tham khảo là tạp chí, báo cáo: Tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, tập và số tạp chí, tham khảo từ trang nào đến trang nào. 
            - Tài liệu tham khảo là sách: Tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản, tham khảo từ trang nào đến trang nào. 
 
        8. Lệ phí gửi bài 500.000 đồng/bài.
 
Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả
về quyền tác giả và nội dung bài gửi đăng.
               
                  Địa chỉ liên lạc:
                          Nguyễn Thu Hương
                          Tạp chí Y học Dự phòng, Số 1 Yersin, Hà Nội.
                          Điện thoại: (84.4) 8. 212 563/ 0986731220, Fax: (84.4) 8. 219 504
                          E-mail: tapchiyhdp@gmail.com 
 
 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website