Thời tiết
  Các hoạt động của Hội
Hội nghị Ban chấp hành Hội Y học dự phòng Việt Nam lần thứ II
          Ngày 13.1.2009 tại Thư viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Hội Y học dự phòng Việt Nam lần thứ II. 

          Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website