Thời tiết
  Giám sát - Hỗ trợ kỹ thuật
Tổng hợp năng lực đào tạo của các khoa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
 
 TỔNG HỢP NĂNG LỰC ĐÀO TẠO CỦA CÁC KHOA
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠN
 
          Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc tổng hợp năng lực đào tạo của từng khoa/phòng chuyên môn trong viện, nhằm thuận lợi cho việc tổ chức đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu của các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh/thành phố. Khoa Sức khỏe Cộng đồng và Chỉ đạo tuyến đã tổng hợp nội dung các lớp đào tạo mà các phòng xét nghiệm, các khoa chuyên môn gửi như sau:
 
          1.     Tổng số khoa gửi thông tin: 7 khoa với và 67 lớp đào tạo được đăng ký; Bao gồm các khoa Vi khuẩn, Vi rút, An toàn sinh học và QLCL, Đào tạo và QLKH, Dịch tễ, Côn trùng và Động vật y học và Sức khỏe cộng đồng và Chỉ đạo tuyến.
 
          2.     Các lớp đào tạo đều có tài liệu biên soạn chính quy phù hợp với mức độ và yêu cầu của khóa học và trên 70% đã được phê duyệt.
 
          3.     Các lớp được đào tạo tại Viện và trên 50% số lớp có thể tổ chức đào tạo tại các địa phương. Có trên 80% khóa đào tạo có cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia.
 
          4.     Đối tượng tham gia đào tạo là các cán bộ trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, huyện làm công tác quản lý, giám sát BTN, các kỹ thuật viên xét nghiệm, quản lý phòng xét nghiệm và an toàn sinh học.
 
          Thông tin chi tiết về các lớp đào tạo theo bảng dưới đây:
 
                         /uploads/Tong hop kha nang dao tao cua cac khoa.doc
 
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website