Thời tiết
  Quản lý chất lượng
          Sáng ngày 26/12/2012, Viện VSDTTƯ đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động Quản lý chất lượng (QLCL) năm 2012 của các PTN trong Viện. Buổi họp có sự tham gia của GS. TS. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng; TS. Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng (ATSH-QLCL); đại diện Khoa ATSH-QLCL và toàn thể cán bộ QLCL các PTN của Viện.
 

              
 

          Buổi họp là dịp để các PTN của Viện nhìn lại các hoạt động đã thực hiện được trong năm 2012, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2013.

          Trong một năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS. Đặng Đức Anh - Quản lý chất lượng cấp Viện, Khoa ATSH-QLCL và toàn thể cán bộ/nghiên cứu viên các PTN trong Viện đã nỗ lực củng cố hệ thống QLCL của Viện đồng thời tích cực triển khai các hoạt động QLCL nhằm từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo độ tin cậy, chính xác và kịp thời của kết quả nghiên cứu và xét nghiệm. 

         
          Hàng tháng, Khoa ATSH-QLCL và cán bộ QLCL các PTN đều duy trì một buổi họp nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng hệ thống QLCL.

          Về đào tạo, bên cạnh các giảng viên nước ngoài là các chuyên gia hàng đầu về QLCL từ Úc, Canada, Viện cũng đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên QLCL gồm 18 cán bộ/nghiên cứu viên của Viện mà nòng cốt là Khoa ATSH-QLCL. Đội ngũ giảng viên này không chỉ tham gia giảng dạy các khóa đào tạo cho Viện mà còn tham gia đào tạo cho các Viện khu vực/Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh và một số đơn vị khác (ví dụ như các bệnh viện trong chương trình phòng chống lao quốc gia).

          Tính đến tháng 12/2012, toàn Viện đã có 92 cán bộ/nghiên cứu viên được đào tạo về Quản lý chất lượng PTN và các nội dung liên quan như Nhận thức tiêu chuẩn ISO 15189, Đánh giá nội bộ, Thẩm định/Xác nhận phương pháp, Xác định độ không đảm bảo đo, v.v.

          Số lượng PTN đã đạt tiêu chuẩn ISO trong năm 2012 là 3 phòng (2 phòng đạt ISO 15189:2007 và 1 phòng đạt ISO 17025:2005) đưa tổng số PTN đạt tiêu chuẩn ISO của Viện lên 4 phòng, dự kiến sẽ tăng lên 7 phòng trong quý I năm 2013.

           Trong năm 2013, khối các phòng chức năng của Viện cũng sẽ phấn đấu hoàn thành xin chứng nhận ISO 9001: 2008.

           Buổi họp kết thúc với sự đồng lòng, quyết tâm cao của đại diện các PTN tham gia cuộc họp : “QLCL là vấn đề sống còn, là mục tiêu số 1 của Viện. Các PTN nếu không xây dựng hệ thống QLCL thì đừng nói đến chuyện làm công tác chuyên môn do đó các Trưởng Khoa/PTN phải tạo điều kiện làm chất lượng trước, làm chuyên môn sau.”
 
                                                                                                                     Trần Diệu Linh
                                                                                                                  Khoa ATSH và QLCL
 

 

Kính gửi:
         Các Phòng thí nghiệm
 

          Theo chương trình đào tạo năm 2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 08 ¸ 12 tháng 04 với nội dung “Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
 
          Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
 
          Nội dung đào tạo :

            -   Ngày 08/04/2012: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Module 1)

            -   Ngày 09/04/2012: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý (Module 2)

            -   Ngày 10/04/2012: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Module 3)

            -   Ngày 11/04/2012: Độ không đảm bảo đo (Module 4)

            -   Ngày 12/04/2012: Đánh giá nội bộ (Module 5)

          Thời gian học: 8h30 - 16h30 hàng ngày

 Phí đào tạo: 3.000.000 đ/1người/ khoá học ( 600.000 đ/ 1người/1 ngày)

 Địa điểm :          Văn phòng Công nhận Chất lượng

                    P201 - Tầng 2 nhà H - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa )

 Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 09/04/2012:

 Văn phòng Công nhận Chất lượng   -   8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 Chị Phạm Thanh Huyền   -   Tel: 043 7.911.951 số lẻ 16 hoặc 04 37914897
 Fax: 0437911 551;    Mob: 0904 103 108E  -   mail: huyenpt@boa.gov.vn
 
          Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự khóa học của BoA
 
 

GIỚI THIỆU CHUNG
 
          ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng.
 
          Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận.
 
MỤC TIÊU
 
          Giúp cho các học viên nắm bắt được:
 
          o Các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn;
          o Phương pháp xây dựng một Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025:2005;
          o Cung cấp các kỹ năng đánh giá và quản lý chương trình đánh giá theo ISO 19011:2002;
 
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
 
          o Trao đổi thảo luận nhóm;
          o Giải quyết các bài tập tình huống;
          o Phân tích các trường hợp kinh nghiệm thực tiễn;
          o Thảo luận giải quyết các vấn đề của đơn vị.
 
NỘI DUNG
 
          Phần 1: Giới thiệu về ISO/IEC 17025:2005
 
                - Các yêu cầu và nguyên tắc quản lý chất lượng;
                - Tổng quan về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025;
                - Phân tích các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005;
 
          Phần 2: Xây dựng Hệ thống quản lý PTN ISO/IEC 17025:2005
 
                - Các bước triển khai xây dựng hệ thống quản lý PTN;
                - Yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống văn bản;
 
          Phần 3: Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý PTN ISO/IEC 17025:2005
 
                - Giải thích các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 và các vấn đề liên quan mà đánh giá viên cần xem xét;
                - Khái niệm, mục đích đánh giá nội bộ PTN;
                - Tổ chức quản lý chương trình đánh giá;
                - Các bước tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ: chuẩn bị trước cuộc đánh giá, thực hiện đánh giá và báo cáo đánh giá (đánh giá cái gì, ở đâu, đánh giá ai, và đánh giá như thế nào...?);
                - Các kỹ năng trong quá trình đánh giá tại chỗ;
                - Sự không phù hợp: khái niệm, phân loại;
                - Cách viết báo cáo không phù hợp;
                - Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên nội bộ và những nguyên tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá.
 
          Phần 4: Thực hành
 
                - Thông qua các bài tập tình huống, giả định;
                - Bài kiểm tra cuối khóa.
 
LỊCH ĐÀO TẠO: Ngày 18-19/09/2014 (02 ngày, từ 8h30 đến 17h00 hàng ngày).
 
PHÍ THAM DỰ: 1.155.000 đồng/1 đại biểu (đã bao gồm 5% thuế VAT). Phí tham dự bao gồm tài liệu, giải khát giữa giờ. Không bao gồm ăn trưa (Các doanh nghiệp tham dự sẽ được cung cấp hóa đơn tài chính).
 
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI: Tổ chức có 03 đại biểu tham dự sẽ được giảm 5% cho mỗi đại biểu.
 
          PHIẾU ĐĂNG KÝ (download mẫu: /uploads/Phieu dang ky dao tao.doc) xin gửi về:
 
          Phòng Đào tạo - Viện Năng suất Việt Nam
          Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
          Điện thoại: 04.37561501 / Fax: 04.37561502
 
          Người liên hệ: Thanh Hường: 0977858794 / Hoàng Tú: 0936510527
          E-mail: trd@vpc.vn / trdvpc@gmail.com
 
 

          Theo kế hoạch xây dựng và xin chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) tiến hành đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” cho Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong thời gian 3 ngày, từ 7-9/10/2014.
 
          Khóa học diễn ra với sự tham gia nhiệt tình của các học viên là cán bộ trực tiếp xây dựng hệ thống ISO 9001 đến từ các khoa/Phòng chức năng: phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công nghệ thông tin, phòng Hành chính quản trị, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Tài chính kế toán, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Vật tư và Thiết bị y tế, Khoa dịch tễ, khoa Sức khỏe cộng đồng và Chỉ đạo tuyến, Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng.
 
          Phát biểu khai mạc khóa học, Phó Viện trưởng PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai đã giới thiệu và nhấn mạnh đây là một chương trình đạo tạo đặc biệt, tập trung vào các kĩ năng cần có của một đánh giá viên. Khóa học cũng là một trong những bước quan trọng cần thực hiện trong kế hoạch xây dựng ISO 9001 của Viện năm 2014.
 
          Chuyên gia đánh giá trưởng của Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT), giảng viên Lê Hồng Quân giới thiệu về khóa học. Theo ông, qua khóa đào tạo này, các học viện sẽ hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
 
          Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng. Bên cạnh đó, khoá học giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi; đồng thời học viên cũng sẽ được giới thiệu các kỹ năng tư duy hệ thống, cách nhìn tổng thể một hệ thống quản lý.
 
          Học viên qua được các cuộc khảo hạch liên tục trong suốt khóa học và qua được kỳ thi viết tổ chức vào cuối khoá học sẽ được trao Chứng chỉ do Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.
 
          Sự thành công của khóa học đã thể hiện rõ nét sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của ban lãnh đạo Viện, sự làm việc chuyên nghiệp của những cán bộ tham gia lớp học, đặc biệt là sự giúp đỡ từ phía Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT).
 
          Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

Thảo luận bài tập tại khóa học
 
Các học viên làm bài viết cuối khóa học
 
Tập trung làm bài cuối khóa
 
Chụp ảnh lưu niệm với Chuyên gia của Trung tâm 

                                                                               Bùi Hải Hà 
                                                                              Khoa ATSH-QLCL

 
 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website