Thời tiết
  Mục tiêu
MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
           

   - Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Y tế dự phòng thuộc 28 tỉnh/thành phố phía Bắc.

          - Hỗ trợ Trung tâm Y tế dự phòng 7 tỉnh/thành phố theo sự phân công của Bộ Y tế (Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Cao Bằng) đạt Chuẩn Quốc gia về y tế dự phòng tuyến tỉnh theo quyết định 4696/QĐ-BYT ngày 27/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 
 
 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website