Thời tiết  Kế hoạch

  KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRUNG TÂM YTDP TUYẾN TỈNH NĂM 2010

          Mục tiêu
·         Giám sát hỗ trợ (GSHT) các Trung tâm Y tế dự phòng 21 tỉnh/thành phía Bắc có nhu cầu cần được hỗ trợ theo đề xuất.

 §   GSHT kiểm tra chất lượng xét nghiệm

 §   GSHT thực hành các xét nghiệm vi khuẩn, vi rút đường ruột, đường hô hấp

 §   GSHT về an toàn sinh học và chất thải y tế

 §   GSHT kiểm soát bệnh truyền nhiễm

 §   GSHT kiểm soát các bệnh liên quan đến côn trùng

·         Đánh giá về tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng tuyến tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2015.

·         Giám sát hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành theo 10 Chuẩn Quốc gia, ưu tiên tập trung vào chuẩn V (Hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm) và chuẩn X (Hoạt động xét nghiệm).

 
        Dự kiến tiến độ thực hiện
 
TT
Tỉnh/TP
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
Mục tiêu 1. Giám sát hỗ trợ thực hiện 10 Chuẩn Quốc gia
1.    
Lạng Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    
Thái Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    
Bắc Kạn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    
Cao Bằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.    
Hải Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.    
Hải Dương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.    
Hưng Yên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mục tiêu 2. Giám sát hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng 21 tỉnh/thành phía Bắc
8.    
Hà Nội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.    
Vĩnh Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
Sơn La
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  
Bắc Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  
Hà Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  
Nam Định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  
Ninh Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  
Điện Biên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  
Hà Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  
Lào Cai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  
Tuyên Quang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  
Yên Bái
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.  
Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.  
Phú Thọ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  
Bắc Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.  
Quảng Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  
Lai Châu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.  
Hà Tĩnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  
Hòa Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.  
Thanh Hóa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  
Nghệ An
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo


Thiết kế website