Thời tiết
  Kế hoạch

  KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRUNG TÂM YTDP TUYẾN TỈNH NĂM 2010

          Mục tiêu
·         Giám sát hỗ trợ (GSHT) các Trung tâm Y tế dự phòng 21 tỉnh/thành phía Bắc có nhu cầu cần được hỗ trợ theo đề xuất.

 §   GSHT kiểm tra chất lượng xét nghiệm

 §   GSHT thực hành các xét nghiệm vi khuẩn, vi rút đường ruột, đường hô hấp

 §   GSHT về an toàn sinh học và chất thải y tế

 §   GSHT kiểm soát bệnh truyền nhiễm

 §   GSHT kiểm soát các bệnh liên quan đến côn trùng

·         Đánh giá về tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng tuyến tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2015.

·         Giám sát hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành theo 10 Chuẩn Quốc gia, ưu tiên tập trung vào chuẩn V (Hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm) và chuẩn X (Hoạt động xét nghiệm).

 
        Dự kiến tiến độ thực hiện
 
TT
Tỉnh/TP
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
Mục tiêu 1. Giám sát hỗ trợ thực hiện 10 Chuẩn Quốc gia
1.    
Lạng Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    
Thái Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    
Bắc Kạn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    
Cao Bằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.    
Hải Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.    
Hải Dương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.    
Hưng Yên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mục tiêu 2. Giám sát hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng 21 tỉnh/thành phía Bắc
8.    
Hà Nội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.    
Vĩnh Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
Sơn La
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  
Bắc Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  
Hà Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  
Nam Định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  
Ninh Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  
Điện Biên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  
Hà Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  
Lào Cai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  
Tuyên Quang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  
Yên Bái
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.  
Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.  
Phú Thọ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  
Bắc Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.  
Quảng Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  
Lai Châu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.  
Hà Tĩnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  
Hòa Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.  
Thanh Hóa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  
Nghệ An
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ngày 16 tháng 03 năm 2015, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức buổi họp thường niên triển khai công tác Chỉ đạo tuyến của Viện năm 2015. Chủ trì buổi họp có GS.TS. Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Cuộc họp có sự tham gia của Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng Truyền thông-Chỉ đạo tuyến của Cục Y tế dự phòng, Trưởng các Khoa/phòng và các cán bộ đầu mối Chỉ đạo tuyến của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Cuộc họp tập trung vào hai nội dung sau:

-          Tổng kết hoạt động Chỉ đạo tuyến của Viện năm 2014: Những kết quả đạt được, khó khăn và giải pháp.

-          Thống nhất triển khai kế hoạch Chỉ đạo tuyến của Viện năm 2015 với các khoa phòng trong Viện.

Theo kết quả đánh giá, các hoạt động Chỉ đạo tuyến của Viện năm 2014 đã được triển khai theo kế hoạch và tập trung nhiều vào các lĩnh vực tăng cường năng lực xét nghiệm và giám sát phòng chống dịch của các Trung tâm YTDP và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế khu vực phía Bắc, bao gồm:

-          Đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật xét nghiệm xác định một số tác nhân gây bệnh ưu tiên như Sởi, Rubella, cúm, tay chân miệng, lao, viêm gan B…

-          Đào tạo và thẩm định chứng nhận an toàn sinh học cấp 2 cho các phòng xét nghiệm.

-          Đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm vi sinh gây bệnh cho các phòng xét nghiệm của các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh.

-          Tư vấn về thiết kế, bố trí khoa xét nghiệm và quản lý các trang thiết bị xét nghiệm.

-          Đào tạo và hỗ trợ công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh mới nổi và tái xuất hiện như dịch Ebola, sởi, sốt xuất huyết, cúm…

-          Xây dựng hồ sơ minh chứng đạt Chuẩn quốc gia Trung tâm YTDP tuyến tỉnh giai đoạn 2008-2015.

Các đại biểu cũng đã thống nhất với kế hoạch triển khai các hoạt động Chỉ đạo tuyến của Viện do Khoa Sức khoẻ cộng đồng và Chỉ đạo tuyến làm đầu mối xây dựng. Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã chỉ đạo các khoa phòng liên quan trong Viện ưu tiên triển khai các hoạt động Chỉ đạo tuyến nhằm tăng cường năng lực của các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh nói riêng và năng lực của hệ thống YTDP nói chung trong giai đoạn hiện nay, các lĩnh vực đó là:

-          Tư vấn và đề xuất với Bộ Y tế trong việc xây dựng các chính sách, văn bản và các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến dự phòng và kiểm soát bệnh, dịch bao gồm cả các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.

-          Tư vấn và đề xuất với Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng trong việc xây dựng và hoàn thiện về các chính sách, hướng dẫn kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực hệ thống YTDP về một số lĩnh vực ưu tiên như là xây dựng Chuẩn Quốc gia YTDP tuyến tỉnh giai đoạn mới; Hướng dẫn các tỉnh thực hiện việc tổ chức và quản lý đơn vị theo Thông tư 51/BYT-TT ngày 29/12/2014; Hướng dẫn phân tuyến kỹ thuật trong hệ thống YTDP; và các hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ YTDP…

-          Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ cho các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh/thành phố nhằm tăng cường năng lực kiểm soát và dự phòng bệnh, tật, năng lực triển khai các kỹ thuật xét nghiệm.

-          Tư vấn cho các Trung tâm YTDP tỉnh/thành phố thiết lập đơn vị quản lý và triển khai hoạt động kiểm soát và phòng chống các bệnh không lây nhiễm.

-          Hỗ trợ các tỉnh phụ trách hoàn thiện hồ sơ minh chứng thẩm định Chuẩn Quốc gia Trung tâm YTDP tuyến tỉnh/thành phố năm 2015.

Để các hoạt động trên được thực hiện đúng kế hoạch và có hiệu quả, Viện trưởng cũng đã chỉ đạo và thống nhất lại nhiệm vụ và đầu mối triển khai hoạt động Chỉ đạo tuyến giữa các khoa/phòng chuyên môn trong Viện về các lĩnh vực bao gồm: đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hệ thống Kiểm dịch Y tế, cung cấp các chương trình ngoại kiểm, giám sát chất lượng xét nghiệm cho các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh.

Thông tin chi tiết tại đây:..\Plan\CDT 2014_KH2015_03.2015.pdf
                                                                                                        Nguyễn Thị Phương Liên

                                                                                          Khoa Sức khoẻ cộng đồng và Chỉ đạo tuyến

 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website