Thời tiết
  An toàn sinh học và An ninh sinh học
          Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin gửi tới các bạn đọc một số quy định liên quan đến An toàn sinh học phòng xét nghiệm để các bạn đọc quan tâm nghiên cứu. Các bạn có thể download nội dung các văn bản như luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các Nghị định, thông tư và quyết định về An toàn sinh học tại các đường link.
 
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM
 
 
        1.   Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007(Điều 24, 25, 26). Nội dung chi tiết tại đây:
 
                           /uploads/Luat phong chong cac benh truyen nhiem-Dieu 24 25 26.doc
 
        2.   Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của Chính phủ ngày 30 tháng 8 năm 2010 (số 92/2010/NĐ-CP). Nội dung chi tiết tại đây:
 
                           /uploads/Nghi dinh 92 - 2010.doc

   3.  
Thông tư Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm của Bộ Y tế ngày 14 tháng 5 năm 2012 (số 07/2012/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:
 
                           /uploads/Thong tu 07 - 2012.doc
     
   4.  
Thông tư Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ngày 05 tháng 12 năm 2011 (số 43/2011/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:

                      /uploads/Thong tu 43 - 2011.doc 
 
        5. Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của Bộ Y tế ngày 29 tháng 11 năm 2012 (số 25/2012/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:
 
                           /uploads/Thong tu 25-2012-TT-BYT.doc
 
        6. Thông tư Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bộ Y tế ngày 04 tháng 12 năm 2012 (số 29/2012/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:
 
                           /uploads/Thong tu 29-2012-TT-BYT.doc
     
   7.  
Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế  ngày 30 tháng 11 năm 2007 (số 43/2007/QĐ-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:

                      /uploads/Quyet dinh 43 - 2007 - BYT.doc


   8.  Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành (Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037:2005) của Bộ Y tế ngày 31 tháng 10 năm 2005 (số 35/2005/QĐ-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:
 
                           /uploads/Quyet dinh 35 - 2005 - BYT.doc

   9.  Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học từ cấp 1 đến cấp 4 được quy định theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC. Thông tư Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 01 năm 2013 (số 03/2013/TT-BTC). Nội dung chi tiết tại đây:
 
                           /uploads/Thong tu 03-2013-TT-BTC.doc
 
 

          Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin gửi tới các bạn đọc dự thảo Bảng kiểm An toàn sinh học Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II để các bạn đọc quan tâm tham khảo. Bảng kiểm này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về an toàn sinh học đối với phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II của Nghị định số 92/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét và Thông tư số 25/2012/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

          Các bạn có thể download bảng kiểm này theo đường link dưới đây:
 
                      /uploads/2_Bang kiem ATSH PXN ATSH II_01.12.2014.doc
 
 

          Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin gửi tới các bạn đọc bản dự thảo Yêu cầu hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp II để bạn đọc quan tâm tham khảo. Bản dự thảo này được xây dựng theo Thông tư số 29/2012/TT-BYT Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bộ Y tế.
 
          Bạn đọc quan tâm có thể download nội dung bản dự thảo này theo đường link dưới đây:
 
                    /uploads/1_Yeu cau chuan bi ho so PXN ATSH cap II_28122014.doc
 
 

          Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mở khóa đào tạo: An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II cho các cán bộ quản lý, xét nghiệm của các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố. Khóa học bắt đầu từ ngày 30/09/2013 đến ngày 04/10/2013. Nội dung khóa học bao gồm:
 
          1. Về phần lý thuyết:
 
              -          Bài 1. Tổng quan an toàn sinh học phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 2. Lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 3. Đánh giá nguy cơ sinh học
 
              -          Bài 4. Các yêu cầu đối với PXN ATSH cấp I, cấp II
 
              -          Bài 5. Trang thiết bị an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 6. Đóng gói, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm
 
              -          Bài 7. Khử nhiễm trong phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 8. Xử lý chất thải
 
              -          Bài 9. An toàn hóa chất trong phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 10. Phòng ngừa và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm
 
          2. Về phần thưc hành có những nội dung sau:
 
              -          Thực hành sử dụng một số trang thiết bị an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm:
 
                          + Làm việc với tủ an toàn sinh học
 
                          + Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân
 
             -          Thực hành xử lý sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh trên sàn phòng xét nghiệm.
 
             -          Thực hành đánh giá việc đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm ATSH cấp II theo bảng kiểm.
 
 

          Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức khóa đào tạo về: An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II cho các cán bộ quản lý, xét nghiệm của các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An.
 
          Khóa học bắt đầu từ ngày 26/08/2014 và kết thúc ngày 29/08/2014 tại Thư viện (tầng 3-Tòa nhà chính).
 
          Nội dung khóa học bao gồm:
 
          1. Về phần lý thuyết:
 
              -          Bài 1. Tổng quan an toàn sinh học phòng xét nghiệm
              -          Bài 2. Lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm
              -          Bài 3. Đánh giá nguy cơ sinh học
              -          Bài 4. Các yêu cầu đối với PXN ATSH cấp I, cấp II
              -          Bài 5. Trang thiết bị an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
              -          Bài 6. Đóng gói, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm
              -          Bài 7. Khử nhiễm trong phòng xét nghiệm
              -          Bài 8. Xử lý chất thải
              -          Bài 9. An toàn hóa chất trong phòng xét nghiệm
              -          Bài 10. Phòng ngừa và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm
 
          2. Về phần thực hành có những nội dung sau:
 
              -          Thực hành sử dụng một số trang thiết bị an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm:
                                      + Làm việc với tủ an toàn sinh học
                                      + Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân
             -          Thực hành xử lý sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh trên sàn phòng xét nghiệm.
             -          Thực hành đánh giá việc đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm ATSH cấp II theo bảng kiểm.
 
          Tham gia khóa học các học viên được kiểm tra đánh giá đầu vào và đầu ra. Kết thúc khóa học 100% (45/45) học viên đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ.   

                                                                                                                                    Phương Thư 
                                                                                                                        Khoa An toàn sinh học & QLCL
 

          Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức khóa đào tạo sử dụng hệ thống kiểm soát tác nhân gây bệnh (PACS) do cơ quan giảm thiểu nguy cơ, Bộ Quốc phòng Mỹ (DTRA) tài trợ.
 
          Khóa học bắt đầu từ 9h00 ngày 15/09/2014 và dự kiến kết thúc vào 17h00 ngày 19/09/2014 tại phòng họp tầng 2, nhà Công nghệ cao.
 

 Bản PDF Quyết định việc về phân công đơn vị được tập huấn và cấp chứng chỉ An toàn sinh học phòng xét nghiệm:( chi tiết tải tại đây  QD.pdf )
 

  • Các bài giảng về An toàn sinh học tại PXN ATSH cấp II bao gồm:

-Tổng quan An toàn sinh học phòng xét nghiệm (tải tại đây): Bai_1_Tong_quan_ATSH_PXN.pdf

-Lây nhiễm liên quan đến PXN  (tải tại đây): Bai_2_Lay_nhiem_lien_quan_den_PXN-LAI.pdf

-Đánh giá nguy cơ sinh học  (tải tại đây): Bai_3_Danh_gia_nguy_co_sinh_hoc.pdf

-Các yêu cầu đối với PXN ATSH cấp I và II  (tải tại đây): Bai_4_Yeu_cau_doi_voi_PXN_ATSH_cap_1_2.pdf

-Sử dụng an toàn trang thiết bị trong PXN  (tải tại đây): Bai_5_Trang_thiet_bi_trong_PXN.pdf

-Thu thập đóng gói mẫu bệnh phẩm  (tải tại đây): Bai_6_Thu_thap_dong_goi_mau_benh_pham.pdf

-Khử nhiễm trong PXN  (tải tại đây): Bai_7_Khu_nhiem_trong_PXN.pdf

-Xử lý chất thải  (tải tại đây): Bai_8_Xu_ly_chat_thai.pdf

-An toàn trong sử dụng hóa chất  (tải tại đây): Bai_9_An_toan_trong_su_dung_hoa_chat.pdf

-Xử lý sự cố trong PXN.  (tải tại đây): Bai_10_Xu_ly_su_co.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tải toàn bộ nội dung bài giảng ( tại đây ):  BaigiangATSH.rar
 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website