Thời tiết
  Quản lý chất lượng
  • Tổng kết khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2008”
  • Theo kế hoạch xây dựng và xin chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) tiến hành đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” cho Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong thời gian 3 ngày, từ 7-9/10/2014.Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website