Thời tiết
  Thường quy và Hướng dẫn kỹ thuật-Giám sát dịch tễ học
  • Phương pháp phát hiện Cyclospora, Cryptosporidium và Giardia
  • Để loại bỏ các cặn lớn trong huyền dịch trên, bước làm nổi được thực hiện như sau. Đặt một pipet Pasteur vào tuýp 15ml rồi nhỏ 5 ml dung dịch làm nổi với tỷ lệ 1:1 vào pipet trên rồi từ từ nhấc pipet ra khỏi tuýp sao cho dung dịch làm nổi nằm dưới đáy tuýp.
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website