Thời tiết
  Hỏi đáp về dịch bệnh: Tả
  • Phòng bệnh tả: 9 điều cần biết...
  • Tiêu chảy do phẩy khuẩn tả gây mất nước trầm trọng, có thể lên đến 15-20 lít nước dịch cơ thể tuôn ra mỗi ngày, kéo theo tình trạng mất quân bình điện giải trong cơ thể đi kèm với bệnh cường toan và giảm kali trong máu.

  • Cảnh giác với sự tái xuất của tiêu chảy cấp nguy hiểm
  • Chỉ trong khoảng một tuần lễ, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận hơn 90 ca tiêu chảy cấp nhập viện, chủ yếu ở Hà Nội, trong đó có ít nhất 28 bệnh nhân đã được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả vibrio cholerae O1 - Ogawa. Nắng nóng cộng với môi trường ô nhiễm đã khiến cho bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm có cơ hội quay lại tấn công người dân.

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website