Thời tiết
  Đảng ủy
  • Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 03/02/2014
  • Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 03/02/2014” cho các đảng viên thuộc Quận.


Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website