Thời tiết
  Chương trình Phòng chống sốt xuất huyết
 • Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết khu vực miền Bắc 6 tháng cuối năm 2010
 • Làm giảm tỷ lệ mắc, tử vong do Sốt xuất huyết, khống chế không để dịch lớn xảy ra, xã hội hóa công tác phòng chống Sốt xuất huyết. Tăng cường hệ thống giám sát bệnh nhân, huyết thanh, vi rút và giám sát véc tơ truyền bệnh tại tuyến tỉnh, huyện tại 08 tỉnh, thành phố trọng điểm về Sốt xuất huyết (01 tỉnh loại A và 07 tỉnh loại B).


 • Kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Dự án
 • Năm 2009, tình hình bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) diễn biến phức tạp và nguy hiểm tại các nước khu vực (Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Srilanka) và Việt Nam. Tại Việt Nam, bệnh nhân chủ yếu tập trung tại các tỉnh/thành phố là Hà Nội, Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Các hoạt động giám sát dịch tễ và phòng chống SD/SXHD đã được triển khai chủ động và tích cực tại phần lớn các tỉnh/thành phố.

 • Đánh giá kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2001 - 2005
 • Dự án phòng chống sốt xuất huyết khu vực miền Bắc đã đạt được 3 mục tiêu lớn là giảm tỷ lệ mắc, giảm tỷ lệ chết và khống chế không để xảy ra dịch lớn. Trong giai đoạn 2001 - 2005, tỷ lệ mắc/100.000 dân giảm 80,4% và tỷ lệ chết/mắc giảm 66,7% so với giai đoạn 1996 - 2000.

 • Hoạt động của Dự án phòng chống SXH
 • Bao gồm giám sát bệnh nhân, giám sát virut dengue, giám sát muỗi truyền bệnh (vectơ) và giám sát tính nhạy cảm của chúng với các hoá chất diệt côn trùng. Theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường và kết quả biện pháp phòng chống chủ động.

 • Nội dung của Dự án
 • Tập huấn nâng cao chuyên môn, kỹ năng giám sát, điều hành tại tuyến Viện và tham gia các lớp tập huấn cho ban điều hành dự án tuyến tỉnh. Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động của dự án và tình hình dịch bệnh. Kiểm tra các hoạt động của dự án và hệ thống báo cáo của tuyến dưới. Nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu tìm ra các biện pháp giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng chống có hiệu quả.

 • Tổ chức Dự án
 • Xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các hoạt động giám sát, chỉ đạo thực hiện, thu thập và phân tích số liệu, đánh giá việc thực hiện Dự án trong khu vực. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của dự án đúng mục đính, đạt hiệu quả kinh tế và theo đúng các quy định và hiện hành của Nhà nước.

 • Mục tiêu và Chiến lược của Dự án
 • Các chỉ tiêu giảm tỷ lệ trên mắc do sốt xuất huyết và giảm tỷ lệ mắc/100.000 dân là 2 chỉ tiêu lớn cần đặt trọng tâm để đạt được mục tiêu đề ra của Dự án.

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website