Thời tiết
  Chương trình Giám sát, theo dõi và đánh giá nhiễm HIV/AIDS
 • Tình hình nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2010-2013 và dự báo dịch thời gian tới ở Việt Nam
 • Tỷ lệ hiện nhiễm HIV có xu hướng giảm ở các nhóm quần thể nguy cơ cao và nguy cơ thấp. Các chương trình dự phòng và can thiệp có hiệu quả làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV ở các nhóm quần thể. Hình thái lây nhiễm HIV ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn dịch tập trung: Cao ở nhóm TCMT, MSM, PNBD và thấp ở nhóm PNMT và TNKTNVQS. Dự báo vào năm 2015: tỷ lệ nhiễm HIV vào khoảng 0,29% dân số với khoảng 260.000 người nhiễm HIV, số người có nhu cầu điều trị ARV gần 140.000

 • Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
 • Ở Việt Nam, theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến cuối năm 2011 cả nước có 197.335 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 48.720 người ở giai đoạn AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến nay đã có 52.325 người tử vong do HIV/AIDS. Qua các số liệu giám sát cho thấy dịch HIV/AIDS đã xuất hiện ở 100% tỉnh, thành phố từ năm 1998, đến cuối năm 2011 đã có 98% số quận, huyện, thị xã và 77%, số xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV được báo cáo. • Kết quả giám sát kết hợp hành vi và các chỉ số sinh học HIV/STI (IBBS) tại Việt Nam - Vòng II - 2009
 • Giám sát kết hợp hành vi và các chỉ số sinh học (IBBS) vòng II được thực hiện từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010 trong các quần thể đích ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. HCM, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Yên Bái, Đồng Nai, Điện Biên và Lào Cai. IBBS sử dụng phương pháp lấy mẫu tại cộng đồng để ước tính tỷ lệ hiện nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (STI) cũng như thu thập các chỉ số hành vi nguy cơ và khả năng tiếp cận với các can thiệp trong các nhóm có nguy cơ cao (MARP), bao gồm nhóm Tiêm chích ma túy (TCMT), nhóm phụ nữ mại dâm (PNMD), và nhóm Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

 • Báo cáo Kết quả giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi trong các nhóm nguy cơ cao ở Việt Nam năm 2012
 • Hệ thống xét nghiệm HIV/AIDS ở Việt Nam được thiết lập năm 1987 là tiền đề cho việc thiết lập hệ thống giám sát phát hiện nhiễm HIV/AIDS. Hệ thống giám sát trọng điểm HIV (GSTĐ) được thiết lập năm 1994 tại 10 tỉnh/thành, mở rộng ra 12 tỉnh/thành năm 1995, 20 tỉnh/thành năm 1996, 30 tỉnh/thành năm 2001 và 40 tỉnh/thành để đo lường tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở nhóm nghiện chích ma túy (NCMT), phụ nữ bán dâm (PNBD), nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), bệnh nhân hoa liễu nam, phụ nữ mang thai và thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

 • Hướng dẫn giám sát trọng điểm HIV/STI lồng ghép hành vi trong các nhóm nguy cơ cao ở Việt Nam năm 2012
 • Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 6 năm 2006, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với tổ chức FHI và CDC Hoa Kỳ đã tiến hành vòng đầu tiên của IBBS tại bảy tỉnh/thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang. Những kết quả thu được đã cho thấy HIV đang lây truyền nhanh chóng ở những người nghiện chích ma túy mới và trẻ tuổi; người nghiện chích ma túy quan hệ tình dục với gái mại dâm nhưng ít sử dụng BCS; có sự liên quan chặt chẽ giữa lây nhiễm HIV và tiêm chích ma túy ở nhóm mại dâm; tỉ lệ quan hệ với nhiều bạn tình và nhiễm STI cao ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam cũng như việc tất cả các quần thể đều ít tiếp cận các chương trình can thiệp.
 • Báo cáo kết quả giám sát trọng điểm HIV/STI năm 2011
 • Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 30/9/2011, cả nước hiện có 193.350 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 47.030 bệnh nhân AIDS và đã có 51.306 người tử vong do HIV/AIDS. Trong 9 tháng đầu năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo là 9.121 người, trong đó có 3.723 bệnh nhân AIDS và 1.394 trường hợp tử vong.

 • Giới thiệu khoa HIV/AIDS
 • Khoa HIV/AIDS có chức năng chỉ đạo, quản lý, đào tạo, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động chuyên môn về xét nghiệm, giám sát, theo dõi và đánh giá hoạt động các chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

 • Nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống HIV/AIDS trong 6 tháng đầu năm 2011
 • Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, tính đến ngày 30/6/2011, cả nước có 190.902 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 46.056 bệnh nhân đang ở giai đoạn AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến nay đã có 50.108 người tử vong do HIV/AIDS. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, đã báo cáo phát hiện thêm được 6.146 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 2.477 bệnh nhân AIDS và 844 người tử vong do HIV/AIDS.

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website