Thời tiết
  Các số báo đã phát hành năm 2009
 • Danh sách các bài báo đăng tại Tập XIX, số 8 (107) 2009
 • Danh sách gồm 13 bài bào của các tác giả: Trần Như Dương, Bùi Vu Huy, Nguyễn Thị Tuấn, Hoàng Thị Hồng, Bùi Đức Thắng, Nguyễn Thị Nguyệt Thu; Trần Quang Bình, Vũ Khắc Lương, Trần Mạnh Tú, Nguyễn Thanh Hà, Trương Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thúy Hoa,

 • Danh sách các bài báo đăng tại Tập XIX, số 7 (106) 2009
 • Danh sách gồm 18 bài báo của các tác giả: Dương Khánh Vân, Hoàng Minh Thúy, Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Quỳnh Chi, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Khắc Hiền, Lê Thị Phương Mai, Trần Quang Cảnh, Vũ Vân Quỳnh, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Thị Thi Thơ, Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Minh Tuấn...


 • Danh sách các bài báo đăng tại Tập XIX, số 5 (104) 2009
 • Danh sách gồm 20 bài báo của các tác giả: Đỗ Tuấn Đạt, Phan Lê Thanh Hương, Phạm Thị Minh Phương, Cao Kim Thoa, Trần Huy Hoàng, Trần Như Dương, Nguyễn Hanh Phúc, Hồ Minh Lý, Trần Mạnh Tùng, Vũ Kim Hoa, Nguyễn Song Tú, Nguyễn Xuân Ninh, Trương Tuyết Mai, Trương Mạnh Dũng, Hoàng Thị Phượng, Hoàng Văn Tân, Phạm Ngọc Đính...

 • Danh sách các bài báo đăng tại Tập XIX, số 4 (103) 2009
 • Danh sách gồm 24 bài báo của các tác giả: Trịnh Quân Huấn, Cao Thị Bảo Vân, Phan Trọng Lân, Trần Như Dương, Nguyễn Văn Tập, Trịnh Thị Ngọc, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Xuân Đà, Hồ Thị Thiên Ngân, Huỳnh Phương Liên, Phan Thị Ngà, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Song Tú, Phạm Ngọc Đính, Hoàng Văn Tân, Trần Xuân Ngọc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tập...

 • Danh sách các bài báo đăng tại Tập XIX, số 3 (102) 2009 Phụ bản
 • Danh sách gồm 19 bài báo của các tác giả: Phan Trọng Lân, Trần Như Dương, Phạm Bá Hiền, Nguyễn Thị Cự, Trương Mạnh Dũng, Hà Văn Như, Phạm Xuân Đà, Trịnh Thị Ngọc, Đặng Đình Thoảng, Trương Thừa Thắng, Nguyễn Thúy Hoa, Trần Huy Hoàng, Trần Mạnh Tùng, Đặng Tuấn Đạt, Trần Chí Liêm...

 • Danh sách các bài báo đăng tại Tập XIX, số 2 (101) 2009
 • Danh sách gồm 16 bài báo của các tác giả: Trương Uyên Ninh, Phan Hồng Hải, Đặng Tuấn Đạt, Đặng Đình Thoảng, Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Nghị, Diệp Thế Tài, Đoàn Huy Hậu, Lê Văn Hiệp, Vũ Sinh Nam, Torkjel Sandanger, Nguyễn Đình Sơn, Trịnh Xuân Đàn, Đỗ Huy Giang, Lê Minh Uy...

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website