Thời tiết
  Giám sát - Hỗ trợ kỹ thuật
 • Kết quả phúc tra điểm y tế dự phòng tỉnh năm 2012
 • Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Căn cứ quyết định số 3275/QĐ-BYT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bảng kiểm tra Y tế dự phòng” và hướng dẫn thực hiện. Căn cứ vào công văn đề nghị của Sở Y tế các tỉnh về việc yêu cầu phúc tra chấm điểm hoạt động Y tế dự phòng năm 2012, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức các đoàn phúc tra, thực hiện thẩm định kết quả hoạt động Y tế dự phòng tại các tỉnh.

 • Tổng hợp năng lực đào tạo của các khoa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
 • Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc tổng hợp năng lực đào tạo của từng khoa/phòng chuyên môn trong viện, nhằm thuận lợi cho việc tổ chức đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu của các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh/thành phố. Khoa Sức khỏe Cộng đồng và Chỉ đạo tuyến đã tổng hợp nội dung các lớp đào tạo mà các phòng xét nghiệm, các khoa chuyên môn gửi như sau: • Giám sát, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật tại TTYTDP tỉnh Nam Định năm 2012
 • Từ 17 đến 18 tháng 4 năm 2012 đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm việc với TTYTDP tỉnh Nam Định với các nội dung: Đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP tuyến tỉnh/thành phố giai đoạn 2008-2015; Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động trong Chuẩn Quốc gia về YTDP của Trung tâm YTDP tỉnh và Đánh giá các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.

 • Giám sát, đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật tại TTYTDP tỉnh Hải Phòng năm 2012
 • Từ 10 đến 12 tháng 4 năm 2012 đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm việc với TTYTDP tỉnh Hải Phòng với các nội dung: Đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2015; Tư vấn kỹ thuật thực hiện các hoạt động trong Chuẩn Quốc gia về YTDP của Trung tâm YTDP tỉnh và Đánh giá các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.

 • Giám sát, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật tại TTYTDP tỉnh Quảng Ninh năm 2012
 • Từ 03 đến 06 tháng 4 năm 2012 đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm việc với TTYTDP tỉnh Quảng Ninh với các nội dung: Đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP tại Trung tâm YTDP tỉnh; Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động trong Chuẩn Quốc gia về YTDP của Trung tâm YTDP tỉnh/thành và Đánh giá các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.

 • Giám sát, đánh giá khả năng duy trì Chuẩn Quốc gia về TTYTDP Tỉnh tại Thái Bình năm 2012
 • Từ 24 đến 26 tháng 3 năm 2012 đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm việc với TTYTDP tỉnh Thái Bình với các nội dung: Đánh giá khả năng duy trì các chỉ tiêu Chuẩn Quốc gia về YTDP tuyến tỉnh/thành phố của trung tâm YTDP tỉnh; Tư vấn kỹ thuật duy trì thực hiện các hoạt động trong Chuẩn Quốc gia về YTDP của trung tâm YTDP tỉnh và Đánh giá các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.

 • Giám sát, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật tại TTYTDP tỉnh Bắc Kạn năm 2012
 • Từ 12 đến 14 tháng 3 năm 2012 đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm việc với TTYTDP tỉnh Bắc Kạn với các nội dung: Đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP tuyến tỉnh/thành phố giai đoạn 2008-2015 tại Bắc Kạn; Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động trong Chuẩn Quốc gia về YTDP của trung tâm YTDP tỉnh và đánh giá các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.

 • Giám sát hỗ trợ và đánh giá kỹ thuật tại TTYTDP tỉnh Điện Biên năm 2012
 • Từ 08 đến 10 tháng 3 năm 2012 đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm việc với TTYTDP tỉnh Điện Biên với các nội dung: Đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP tại Trung tâm YTDP tỉnh; Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động trong Chuẩn Quốc gia về YTDP tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Đánh giá các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.

 • Giám sát tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia YTDP tỉnh Lai Châu năm 2012
 • Từ 06 đến 08 tháng 3 năm 2012, đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm việc với TTYTDP Lai Châu nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2015; Tư vấn kỹ thuật thực hiện các hoạt động Chuẩn Quốc gia về YTDP tỉnh và Đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.

 • Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại TTYTDP tỉnh Lạng Sơn năm 2011
 • Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương đã tổ chức đoàn cán bộ đến làm việc tại Trung tâm YTDP Lạng Sơn nhằm đánh giá năng lực xét nghiệm VK đường ruột của trung tâm; tư vấn cải tạo, nâng cấp phòng xét nghiệm đảm bảo ATSH và xác định những hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch chuẩn Quốc gia về YTDP của trung tâm.

 • Kiểm tra chấm điểm thi đua hệ y tế dự phòng năm 2010
 • Thực hiện công văn số 764/DP-CĐT ngày 25/10/2010 của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua hệ y tế dự phòng năm 2010, từ ngày 15/11 đến 24/11 năm 2010, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức các đoàn kiểm tra chấm điểm thi đua tại 9 tỉnh/thành phố phía Bắc.

 • Giám sát, đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật tại TTYTDP tỉnh Yên Bái
 • Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương đã tổ chức đoàn cán bộ đến làm việc tại Trung tâm YTDP Yên Bái nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia về YTDP của trung tâm, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động trong Chuẩn Quốc gia về YTDP của trung tâm và đánh giá các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh vật.
 • Giám sát, hỗ trợ thực hiện chuẩn quốc gia YTDP tại TTYTDP tỉnh Nghệ An
 • Ngày 15 tháng 7 năm 2010, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có buổi làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, với mục tiêu: (1) Đánh giá tiến độ thực hiện 10 Chuẩn Quốc gia về TTYTDP tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và nhu cầu cần hỗ trợ; (2) Hỗ trợ, tư vấn quản lý, tổ chức và sắp xếp các phòng xét nghiệm vi sinh.

 • Giám sát, hỗ trợ thực hiện chuẩn quốc gia YTDP tại TTYTDP tỉnh Hà Tĩnh
 • Ngày 14 tháng 7 năm 2010, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh để đánh giá tiến độ thực hiện 10 Chuẩn Quốc gia về YTDP tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và nhu cầu cần hỗ trợ; Đồng thời Viện cũng hỗ trợ tư vấn quản lý, tổ chức và sắp xếp các phòng xét nghiệm vi sinh và Giám sát hỗ trợ về an toàn sinh học và chất thải y tế tại Trung tâm. • Giám sát thực hiện chuẩn quốc gia TTYTDP tại Lạng Sơn - Lần 2
 • Thực hiện phân công chỉ đạo của Bộ Y tế về giám sát hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng đạt Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2008-2015; Ngày 24 tháng 6 năm 2010, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức đoàn giám sát đánh giá tiến độ đạt chuẩn quốc gia của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn.
 1 2 
Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website